Ubezpieczenia grupowe

Prawo o zamówieniach publicznych reguluje rozmaite dziedziny życia, które mogą zostać objęte przetargiem na wykonanie pewnych usług na rzecz podmiotów rządowych, miejskich i innych, finansowanych z pieniędzy Skarbu Państwa. Nie wszystkie jednak sprawy można przeprowadzić powołując się na ustawę o zamówieniach publicznych. Istotnym problemem jest zawarcie ubezpieczenia grupowego dla pracowników w jednostkach finansowanych ze środków publicznych. Wiele osób wypowiadało się na ten temat, pojawiło się wiele opinii. Okazuje się, że takie postępowanie jest sprzeczne z prawem ponieważ przepisy prawa zabraniają. Ma to odzwierciedlenie w licznych postanowieniach, na przykład Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku tylko zwraca uwagę na brak podstaw do stosowania Prawa zamówień publicznych, wskazuje jednak przy tym, że samo zobowiązanie jest niezgodne z obowiązującym prawem. Departament Reformy Finansów Publicznych również zaznacza, że taka możliwość nie istnieje, ponieważ zabraniają tego konkretne przepisy. Wydatki na ubezpieczenie na życie nie mieszczą się w przewidywanych dla jednostek budżetowych wydatkach i ich budżetach, a tylko na takie cele można wydawać pieniądze i tylko na takie cele można ogłaszać przetargi. Umowy ubezpieczenia grupowego na życie w jednostkach budżetowych powinny być organizowane w innej formie, z pewnością bez udziału jednostki finansowanej ze środków publicznych. Należy zwrócić uwagę zleceniodawcom (burmistrzom, wójtom, prezydentom, sekretarzom, skarbnikom, dyrektorom itp.), że przetarg na usługę omawianego w tym artykule ubezpieczenia grupowego na życie w jednostkach finansowanych ze środków publicznych nie powinien mieć miejsca, ponieważ umowa zawarta w trybie udzielenia zamówienia narusza postanowienia prawa.