Warunki zamówienia

Jednym z najważniejszych elementów każdego zamówienia publicznego jest określenie warunków tegoż zamówienia. Precyzyjne określenie warunków ma na celu ochronę interesów zainteresowanych wykonawców, którzy zgłaszają się do udziału w postępowaniu, a także zabezpiecza dobrze pojęty interes strony zamawiającej w przeprowadzeniu postępowania, którego celem jest zawarcie umowy oraz jej realizacja. Warunki udziału w postępowaniu, a w szczególności w zakresie doświadczenia wykonawców muszą być odpowiednie dla przedmiotu zamówienia. Warunki zamówienia W rzeczywistości zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu korzystając z różnych określeń koniecznych dla jasnego, precyzyjnego określenia warunku. Jeżeli zamawiający nie przedstawi konkretnego opisu warunków udziału w postępowaniu, a przez to nie opisze sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków a także nie określi wykazu oświadczeń lub dokumentów, które muszą być koniecznie dostarczone wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będzie zmuszony do udzielenia zamówienia każdemu wykonawcy, który nie zostanie wcześniej w jakiś inny sposób wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia i złoży ofertę, która nie podlega odrzuceniu (np. w trybach ofertowych) a także jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub też czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takowych. Przy niewłaściwym określeniu warunków przetargu można wpędzić się w nie lada kłopoty, dlatego ten element przygotowania przetargu jest kluczowy dla jego dalszych losów.


Zapraszamy na inne strony:

Przebyte szkolenia, uzyskane certyfikaty, długoletnia praktyka oraz referencje od zadowolonych klientów to potwierdzenie najwyższej jakości usług warszawskiej firmy Stol-Kam – prekursora na rynku warszawskim w serwisie okien i drzwi plastikowych, drewnianych a także aluminiowych – wymiana szyb, regulacja okuć, malowanie, uszczelnianie a także okresowe konserwacje i przeglądy. Spraw aby Twoje okna i drzwi zaczęły dobrze funkcjonować. Po więcej informacji zapraszamy na oficjalną stronę firmy.